Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Bán theo từng thửa đất riêng lẻ). Đến hết 16h00 ngày 03/6/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 84KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *