Quyền sử dụng đất tại dự án Khu tái định cư – dân cư phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đợt 2: Bao gồm 49 nền thuộc các tuyến đường Nguyễn Thành Đô, Trần Khánh Dư, An Dương Vương và Hùng Vương. Đấu giá theo từng nền riêng lẻ. Đến hết 16h00 ngày 27/5/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 97KB)

Download (DOC, 100KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *