Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản có tổng diện tích 86,3m2, loại đất ODT, thuộc thửa 222, tờ bản đồ số 11. Tọa lạc tại khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Hồ Thanh Xuân và bà Lê Thanh Thúy). Giá khởi điểm: 3.950.494.207 đ. Đến hết 16h00 ngày 24/5/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 65KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *