Quyền sử dụng đất diện tích 180m2 loại đất ODT, thuộc thửa đất số 544, tờ bản đồ số 16 và công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc tại khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ Lê Văn Trạng). Giá khởi điểm: 694.867.481 đ. Đến hết 16h00 ngày 13/5/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 66KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *