Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 3.677 m2 cùng tài sản gắn liền với đất và cây trồng trên đất thuộc tờ bản đồ số 07. Tọa lạc tại ấp 3 xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Trần Văn Chiếu). GKĐ: 1.174.992.723đ. Đến hết 16h00 ngày 26/7/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 67KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *