Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 188 m2, loại đất CLN và tài sản gắn liền với đất gồm phần nhà và phần sân (Trong đó phần sân có diện tích 83,0 m2, phần nhà có diện tích 105,0 m2); thửa đất có 46,0 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ xi măng thuộc một phần thửa 904 (Thửa mới số 1269), tờ bản đồ số 04. Tọa lạc tại ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Lang). GKĐ: 76.614.550 đ. Đến hết 16h00 ngày 30/7/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 67KB)

Download (PDF, 3.18MB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *