Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 17.045,8m2 và cây trồng trên đất thuộc tờ bản đồ số 01. Tọa lạc tại ấp 2 xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Trọn và bà Lê Thị Thủy). Cụ thể: – Đất ONT có diện tích 212m2, thuộc thửa số 930. – Đất BHK có diện tích 4.555,9m2 (Trong đó có 256,5 m2 đất nằm trong lộ giới) thuộc thửa số 208 và Cây trồng trên đất. – Đất LUC có tổng diện tích 12.277,9m2. Trong đó thửa số 699 có diện tích 2.691,6m2, thửa 703 có diện tích 4.000m2, thửa 206 có diện tích 5.586,3m2. Giá khởi điểm: 1.103.279.286 đ. Đến hết 16h00 ngày 11/11/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 67KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *