Quyền sử dụng đất có diện tích 62,4m2, loại đất ODT, thửa đất số 293, tờ bản đồ số 11. Tọa lạc tại khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Danh Hoàn và bà Trần Kim Lý). Giá khởi điểm: 1.831.496.741 đ. Đến hết 16h00 ngày 24/5/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 66KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *