Quyền sử dụng đất có diện tích 49,1 m2, loại đất ODT, thuộc thửa đất số 834, tờ bản đồ số 14 và công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc tại khu vực 1, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ bà Nguyễn Thị Tuyết). Giá khởi điểm: 2.005.541.068 đ. Đến hết 16h00 ngày 16/7/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 66KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *