Quyền sử dụng đất có diện tích 479,5 m2, loại đất CLN, thuộc thửa số 717, tờ bản đồ số 05. Tọa lạc tại khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. (Hồ sơ ông Trần Thanh Dự và bà Bùi Kim Loan). Giá khởi điểm: 255.175.920 đ. Đến hết 16h00 ngày 04/8/2020 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 66KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *