Quyền sử dụng đất 05 thửa đất tại dự án Khu tái định cư – dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy phường IV, thành phố Vị Thanh. Đến hết 16h00 ngày 17/5/2019 tại Văn phòng Công ty.

Download (DOC, 82KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *