Luật Thi hành án dân sự số: 26/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009 thay thế pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004

Download (DOC, 446KB)

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *