Luật đấu giá số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017

01_2016_QH14_280115

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *