Khách hàng của công ty cổ phần thẩm định giá Thống Nhất

Khách hàng chúng tôi là:

– Tỉnh Hậu Giang:

 + Sở Tài nguyên và Môi trường và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố

+ Sở Tài chính, phòng tài chính – kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố

+ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh trực thuộc.

+ Các sở ban, ngành, địa phương khác.

+ Ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Argibank

Hãy để chúng tôi phục vụ bạn:

Công ty cổ phần thẩm định giá Thống Nhất

Số 35 đường Trần Thủ Độ, khu dân cư phường 5 TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293 .3 58 24 24 – Hotline: 0939. 00 22 99

Chia sẻ:

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *