Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá Tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất (Khu nội vi sân bóng). Tọa lạc tại khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh.

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty) xây dựng quy chế như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất (Khu nội vi sân bóng). Tọa lạc tại khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh.

Danh mục loại đất, vị trí và diện tích đất:

Stt

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Diện tích (m2)

01

344

11

ODT

64,1

02

388

11

ODT

64,5

03

397

11

ODT

64,0

– Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 (đấu giá theo từng thửa riêng lẻ).

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

2. Thời  gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 18/4/2019) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/3/2019 đến 16h00 ngày 19/4/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm:

ĐVT: VNĐ

Stt

Số thửa

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ

01

344

792.276.000

79.000.000

500.000

02

388

797.220.000

79.000.000

500.000

03

397

791.040.000

79.000.000

500.000

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

6 Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHƯƠNG NAM

Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *