ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

(0293)3.58.39.39

Tìm kiếm nâng cao

Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (07.11 - 27.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (07.11 - 27.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Huỳnh Thanh Hồ và bà Lê Hồng Minh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (07.11 - 27.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (07.11 - 27.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy chuyển giao (Hồ sơ Trần Thị Biếu)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Bùi Thị Cẩm Vân)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Thu Hương)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Tạ Hiếu Huôl )
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.112018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (01.11 - 23.112018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Tạ Hiếu Huôl thửa 2386)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 -13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 -13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Hồ Văn Chiêm)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 - 09.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 - 09.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Phan Văn Huynh và Trần Thị Bé Tư)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 -13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 -13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Nhật Điền)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 - 13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 - 13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Lê Bùi Trọng Khương và Võ Thị Hồng Cẩm)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 -13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 -13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Hồ Thanh Xuân và Lê Thanh Thúy)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 - 13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (24.10 - 13.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Quốc Toàn và Bùi Thị Đậm)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ Trương Thành Thao)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Văn Uốt)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ Bùi Văn Đông & Vũ Thanh Uyên)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Văn Út & Nguyễn Thị Trang)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (17.10 - 06.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Văn Út & Nguyễn Thị Trang)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (15.10 - 02.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (15.10 - 02.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ ông Ngô Văn Tuấn)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (15.10 - 02.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (15.10 - 02.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ ông Ngô Tứ Hải)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.10 - 30.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.10 - 30.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ ông Lê Văn Trạng)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.10 - 30.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.10 - 30.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy chuyển giao (Hồ sơ ông Nguyễn Thanh Hùng & Phan Thị Phi)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ ông Nguyễn Hoàng Anh và bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Đông & bà Lê Thị Mỹ Hạnh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ ông Phạm Văn Dũng)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ ông Lương Hòa Tâm & bà Trần Thị Trường Giang)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (04.10 - 26.10.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ bà Lê Thị Mỹ Hạnh)
Thông báo đấu giá tài sản (01.10 - 05.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản (01.10 - 05.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị).
Thông báo đấu giá tài sản (01.10 - 05.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản (01.10 - 05.11.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh (cũ)).


Dịch vụ đấu giá
DỊCH VỤ MÔI GIỚI

DỊCH VỤ MÔI GIỚI

Chuyên môi giới BẤT ĐỘNG SẢN (Nhà, đất), ĐỘNG SẢN (Xe ô tô, gắn máy,..)
DỊCH VỤ GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT

DỊCH VỤ GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT

Công ty chuyên thực hiện dịch vụ: Đấu giá tài sản, Giấy tờ nhà đất , Thẩm định để vay vốn ngân hàng, Xin phép xây dựng....

Quảng cáo 1

Mua bán nhà đất
TỈNH HẬU GIANG

San nhượng quán Hoa Tiên khu vực Bình Thạnh phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

San nhượng quán Hoa Tiên khu vực Bình Thạnh phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

 • Diện tích: 1700 m2
 • Giá: 12.5 tỷ
 • Vị trí: đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh, phường Bình Thanh, thị xã Long Mỹ

Bán đất đường 3,5m thuộc hẻm 147 đường Trần Ngọc Quế phường 3 TP Vị Thanh

Bán đất đường 3,5m thuộc hẻm 147 đường Trần Ngọc Quế phường 3 TP Vị Thanh

 • Diện tích: 400 m2
 • Giá: 390 triệu
 • Vị trí: Hẻm 147 đường Trần Ngọc Quế, phường 3 thành phố Vị Thanh

Bán đất mặt tiền đường Lê Quí Đôn, phường 3 thành phố Vị Thanh

Bán đất mặt tiền đường Lê Quí Đôn, phường 3 thành phố Vị Thanh

 • Diện tích: 2186 m2
 • Giá: 4 tỷ
 • Vị trí: đường Lê Quí Đôn, phường 3 thành phố VỊ Thanh

Bán đất Đường Nguyễn Công Trứ, phường 3 thành phố VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bán đất Đường Nguyễn Công Trứ, phường 3 thành phố VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang

 • Diện tích: 1050 m2
 • Giá: 3 tỷ
 • Vị trí: Đường Nguyễn Công Trứ, phường 3 thành phố VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tức sự kiện

Đấu giá thành công Quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy (Khu A1, A2)

Đấu giá thành công Quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy (Khu A1, A2)

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy, Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam đã tổ chức thành công cuộc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất diện tích 3.218,5m2, loại... Xem thêm

Quang cao 3

Hỗ trợ mua bán nhà đất

Hotline: 0939 00 77 88

Mr Sâm Hiếu0939 00 77 88

Hỗ trợ dịch vụ đấu giá tài sản

Hotline: 0939 00 22 99 - 0907 030 333

Miss Trần Thi0939 00 22 99

TƯ VẤN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Hotline: 0911.634.999

Thẩm định giá0907030333

Copyrights © 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM. All rights reserved. Design by: senvang