ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

(0293)3.58.39.39

Tìm kiếm nâng cao

Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy chuyển giao (Hồ sơ ông Trần Văn Quang và bà Lê Thị Sánh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Thu Hương)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Đông và bà Lê Thị Mỹ Hạnh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (19.7 - 10.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ Lê Thị Mỹ Hạnh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Văn Bảy & Trần Thị Bông)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Lê Thanh Nhàn Em)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Bùi Văn Hải và bà Trần Thị Thủy)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (12.7 - 03.8.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành A chuyển giao (Hồ sơ Lê Hưng Thịnh & Trần Thị Út)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 24.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 24.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Phan Văn Quynh & Trần Thị Bé Tư)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Quốc Toàn & Bùi Thị Đậm)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Nhật Điền)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Hữu Tài)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Trần Văn Út & Thạch Thị Tha Ry)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Lê Văn Trạng)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Võ Thanh Tùng)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Hoàng Anh & Nguyễn Thị Ngọc Trinh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Út & Nguyễn Thị Trang). Thửa đất số 28
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (10.7 - 30.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Nguyễn Văn Út & Nguyễn Thị Trang). Thửa đất số 13 và 14
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Trương Thành Thao)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ ông Ngô Văn Trước và bà Nguyễn Ngọc Trinh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy chuyển giao (Hồ sơ bà Trần Thị Biếu)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (06.7 - 27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành A chuyển giao (Hồ sơ ông Võ Văn Hải)
Thông báo đấu giá tài sản công (05.7-27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản công (05.7-27.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hồng Dân chuyển giao (Hồ sơ lô đất số 39 Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Dân)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (27.6 - 17.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (27.6 - 17.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Lê Quốc Việt và bà Trần Thị Phượng)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (27.6 - 17.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (27.6 - 17.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Phan Công To và Khương Thị Hạnh)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (27.6 - 17.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (27.6 - 17.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Ngã Bảy chuyển giao (Hồ sơ ông Huỳnh Thanh Hồ và bà Lê Hồng Minh)
Thông báo đấu giá tài sản (02.7 - 16.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản (02.7 - 16.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ Vật tư thu hồi Trụ sở UBND xã Long Phú)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (21.6 - 16.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (21.6 - 16.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Thị Thu)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (21.6 - 16.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (21.6 - 16.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy chuyển giao (Hồ sơ Nguyễn Thanh Hùng và Phan Thị Phi)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (20.6 - 10.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (20.6 - 10.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ La Thanh Hiền)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (18.6 - 09.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (18.6 - 09.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ Lương Hòa Tâm và Trần Thị Trường Giang)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (18.6 - 09.7.2018

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (18.6 - 09.7.2018

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phụng Hiệp chuyển giao (Hồ sơ Chung Minh Toàn và Nguyễn Thị Mum)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (05.6 - 09.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (05.6 - 09.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ bà Tạ Hiếu Huôl)
Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (15.6 - 09.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản Thi hành án (15.6 - 09.7.2018)

Thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Long Mỹ chuyển giao (Hồ sơ ông Ngô Văn Tuấn)


Dịch vụ đấu giá
DỊCH VỤ MÔI GIỚI

DỊCH VỤ MÔI GIỚI

Chuyên môi giới BẤT ĐỘNG SẢN (Nhà, đất), ĐỘNG SẢN (Xe ô tô, gắn máy,..)
DỊCH VỤ GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT

DỊCH VỤ GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT

Công ty chuyên thực hiện dịch vụ: Đấu giá tài sản, Giấy tờ nhà đất , Thẩm định để vay vốn ngân hàng, Xin phép xây dựng....

Quảng cáo 1

Mua bán nhà đất
TỈNH HẬU GIANG

Mặt tiền đường Hùng Vương (Đoạn Trần Hưng Đạo - Cống Xả Ba Liên) thuộc khu dân cư phường 5 tp Vị Tha

Mặt tiền đường Hùng Vương (Đoạn Trần Hưng Đạo - Cống Xả Ba Liên) thuộc khu dân cư phường 5 tp Vị Tha

 • Diện tích: 127 m2
 • Giá: 680 triệu
 • Vị trí: Đường Hùng Vương, khu dân cư phường 5 tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bán xe ô tô đã qua sử dụng

Bán xe ô tô đã qua sử dụng

 • Diện tích: 0 m2
 • Giá: 400 triệu
 • Vị trí: phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

San nhượng quán Hoa Tiên khu vực Bình Thạnh phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

San nhượng quán Hoa Tiên khu vực Bình Thạnh phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ

 • Diện tích: 1700 m2
 • Giá: 12.5 tỷ
 • Vị trí: đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh, phường Bình Thanh, thị xã Long Mỹ

Bán đất đường Triệu Thị Trinh phường 1 tp Vị Thanh

Bán đất đường Triệu Thị Trinh phường 1 tp Vị Thanh

 • Diện tích: 500 m2
 • Giá: 820 triệu
 • Vị trí: Đường Triệu Thị Trinh, phường thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bán đất đường 3,5m thuộc hẻm 147 đường Trần Ngọc Quế phường 3 TP Vị Thanh

Bán đất đường 3,5m thuộc hẻm 147 đường Trần Ngọc Quế phường 3 TP Vị Thanh

 • Diện tích: 400 m2
 • Giá: 390 triệu
 • Vị trí: Hẻm 147 đường Trần Ngọc Quế, phường 3 thành phố Vị Thanh

Bán đất mặt tiền đường Lê Quí Đôn, phường 3 thành phố Vị Thanh

Bán đất mặt tiền đường Lê Quí Đôn, phường 3 thành phố Vị Thanh

 • Diện tích: 2186 m2
 • Giá: 3.5 tỷ
 • Vị trí: đường Lê Quí Đôn, phường 3 thành phố VỊ Thanh

Bán đất Mặt tiền đường 3/2 phường 5 thành phố Vị Thanh

Bán đất Mặt tiền đường 3/2 phường 5 thành phố Vị Thanh

 • Diện tích: 440 m2
 • Giá: 950 triệu
 • Vị trí: Đường 3/2 phường 5 thành phố Vị Thanh

Bán đất Đường Nguyễn Công Trứ, phường 3 thành phố VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bán đất Đường Nguyễn Công Trứ, phường 3 thành phố VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang

 • Diện tích: 1050 m2
 • Giá: 2.5 tỷ
 • Vị trí: Đường Nguyễn Công Trứ, phường 3 thành phố VỊ Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bán nền thổ cư thuộc khu dân cư Vạn Phát - Cái Tắc

Bán nền thổ cư thuộc khu dân cư Vạn Phát - Cái Tắc

 • Diện tích: 100 m2
 • Giá: 6 triệu
 • Vị trí: thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Bán đất ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp

Bán đất ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp

 • Diện tích: 1614 m2
 • Giá: 1.5 tỷ
 • Vị trí: Quốc lộ 61 ấp phú khởi xã Thạnh Hòa huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tức sự kiện

Đấu giá thành công Quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy (Khu A1, A2)

Đấu giá thành công Quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy (Khu A1, A2)

Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy, Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam đã tổ chức thành công cuộc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất diện tích 3.218,5m2, loại... Xem thêm

Quang cao 3

Hỗ trợ mua bán nhà đất

Hotline: 0939 00 77 88

Mr Sâm Hiếu0939 00 77 88

Hỗ trợ dịch vụ đấu giá tài sản

Hotline: 0939 00 22 99 - 0907 030 333

Miss Trần Thi0939 00 22 99

TƯ VẤN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Hotline: 0911.634.999

Thẩm định giá0907030333

Copyrights © 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ PHƯƠNG NAM. All rights reserved. Design by: senvang